សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីជាតិអាណត្តិទី២ មានចំនួន៣៤ រូប៖


user

១. លោកឱសថការី បាន បុត្តា

តំណាងថ្នាក់កណ្តាល

user

២. លោកឱសថការី ហួត សេងថុង

តំណាងថ្នាក់កណ្តាល

user

៣. លោកឱសថការី អោក សុផល

តំណាងថ្នាក់កណ្តាល

user

៤. លោកឱសថការី លឹម រតនះ

តំណាងថ្នាក់កណ្តាល

user

៥. លោកសាស្រ្តាចារ្យជំនួយ វ៉ា សុខគា

តំណាងថ្នាក់កណ្តាល

user

៦. លោកសាស្រ្តាចារ្យ ជូ មុនីដារិន

តំណាងមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្ត្រ

user

៧. លោកឱសថការី ម៉ៅ ដារេត

តំណាងភូមិភាគ១

user

៨. លោកស្រីឱសថការី ជា រស្មី

តំណាងភូមិភាគ២

user

៩. លោកឱសថការី ប៊ុន` យោង

តំណាងភូមិភាគ៣

user

១០. លោកឱសថការី ងន់ បូវ៉ាន់កាន់កានីដូ

តំណាងភូមិភាគ៤

user

១១. លោកឱសថការី ផុល ពន្លឺ

តំណាងភូមិភាគ៥

user

១២. លោកឱសថការី សួង រិទ្ធ

តំណាងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងរាជធានីភ្នំពេញ

user

១៣. លោកឱសថការី ឈី ហុង

តំណាងរាជធានីភ្នំពេញ

user

១៤. លោកឱសថការី ហាស់ អសនី

តំណាងខេត្តបាត់ដំបង

user

១៥. លោកស្រីឱសថការី ឈិន ស៊ីណាន

តំណាងខេត្តប៉ៃលិន

user

១៦. លោកស្រីឱសថការី ថា សុត្តា

តំណាងខេត្តស្ទឹងត្រែង

user

១៧. លោកស្រីឱសថការី ប៉ាង ដានី

តំណាងខេត្តកំពង់ចាម

user

១៨. លោកឱសថការី ក្រៃ ច័ន្ទថន

តំណាងខេត្តត្បូងឃ្មុុំ

user

១៩. លោកឱសថការី ភិគុណ បុណ្ណារ៉ា

តំណាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

user

២០. លោកឱសថការី ប៊ុន ចាន់ណា

តំណាងខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

user

២១. លោកឱសថការី តុប វុទ្ធី

តំណាងខេត្តពោធិ៍សាត់

user

២២. លោកស្រីឱសថការីមធ្យម ញ៉ែម សុធារី

តំណាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

user

២៣. លោកឱសថការី ជិន ប៉ូលីនណា

តំណាងខេត្តកំពង់ធំ

user

២៤. លោកស្រីឱសថការី យឹម សុធារ៉ា

តំណាងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

user

២៥. លោកឱសថការី លឹម ចាន់

តំណាងខេត្តកំពត កែប

user

២៦. លោកឱសថការី កូ តាត

តំណាងខេត្តកណ្តាល

user

២៧. លោកឱសថការី ង៉ូវ សូជោត

តំណាងខេត្តក្រចេះ

user

២៨. លោកឱសថការី លី ច័ន្ទណារិទ្ធ

តំណាងខេត្តរតនគីរី មណ្ឌលគីរី ព្រះវិហារ

user

២៩. លោកឱសថការី គាំ ចន្ធី

តំណាងខេត្តព្រៃវែង

user

៣០. លោកឱសថការី អៀ ច័ន្ទនិមល

តំណាងខេត្តស្វាយរៀង

user

៣១. លោកស្រីឱសថការី លី វណ្ណៈ

តំណាងខេត្តសៀមរាប

user

៣២. លោកស្រីឱសថការី មាស ច័ន្ទណារី

តំណាងខេត្តព្រះសីហនុ

user

៣៣. លោកឱសថការី ឌិត គឹមមាន

តំណាងខេត្តកោះកុង

user

៣៤. លោកឱសថការី ផាន់ វ៉ាន់

តំណាងខេត្តតាកែវ